Hyundai Creta

3/5

₹ 10.44 – 18.24 lakh

Karnataka OnRoad Price*

Varients of Hyundai Creta

Hyundai Creta

Hyundai Creta E 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta E 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta EX 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta E 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta E 1.5 Diesel

Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta S 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta EX 1.5 Diesel

Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta S (O) 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta S 1.5 Diesel

Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX 1.5 Petrol Dual Tone
Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta S (O) 1.5 Diesel

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX 1.5 Petrol

Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta S (O) 1.5 Petrol CVT
Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX Tech 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX Tech 1.5 Petrol Dual Tone
Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX (O) 1.5 Petrol

Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta S (O) 1.5 Diesel AT
Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX (O) 1.5 Petrol Dual Tone
Petrol, 1497 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX Tech 1.5 Diesel Dual Tone

Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX Tech 1.5 Petrol CVT Dual Tone

Petrol, 1497 cc, Automatic (CVT)
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX (O) 1.5 Diesel AT

Diesel, 1493 cc, Automatic (TC)
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX (O) 1.5 Turbo DCT

Petrol, 1482 cc, Automatic (DCT)
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX (O) 1.5 Diesel AT Dual Tone
Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Hyundai Creta

Hyundai Creta SX (O) 1.5 Turbo DCT Dual Tone
Diesel, 1493 cc, Manual
OnRoad Price ( Karnataka ) - ₹35,82,196
Carcliks Price - ₹35,82,196
You save - ₹82,196.00

Key Features of Hyundai Creta

1498 cc
Manual/Automatic
105
190+ Kmph

Colors of Hyundai Creta

Images of Hyundai Creta

Similar to Hyundai Creta